Att leva En Kurs i Mirakler

2012-12-11:2

RÖSTEN: Antingen är dina bröder och systrar här för att hjälpa dig eller så är de här för att stjälpa dig. Valet är ditt.

NIKLAS: Det är klart som sjutton att de är för att hjälpa mig. Det fattar jag. Allting som sägs från varenda mun på detta klot har någonting att visa mig. Det gäller även folk som kastar ”sanningar” i ansiktet på mig. Det jag hör är inget jag vill föra vidare, för det är inte hjälpfullt.

RÖSTEN: Bra. ”Sanningspajkastningen” kommer att upphöra när du är klar över ditt syfte. Då vet du också vilket världens syfte är. Är det en hjälpande värld eller är det en stjälpande värld? Är dina medmänniskor här för att förvisa dig till helvetet eller för att upplysa din väg?

Gå vidare i glad nyfikenhet, för snart kommer du att upptäcka vad som finns bortom den här världen. Det är min uppmuntran till dig. Se alla forum som uttrycksarenor. Du har mycket att dela med dig av, många hjälpfulla berättelser från ditt liv. Erbjud dina upplevelser, berätta hur dina relationer såg ut innan och hur de ser ut nu, prata om verktyg som har varit hjälpfulla för dig. Ha kul! Det är att leva En Kurs i Mirakler.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *