Att leva En Kurs i Mirakler

2012-12-11:2

RÖSTEN: Dina medmänniskor är här för att hjälpa dig eller stjälpa dig. Valet är ditt.

NIKLAS: Det är klart de är för att hjälpa mig. Det fattar jag. Allting som sägs från varenda mun på detta klot har någonting att visa mig. Det gäller även folk som kastar ”sanningar” i ansiktet på mig. Det de berättar är ingenting jag vill föra vidare, för det är inte hjälpfullt. På så vis kan jag skilja på det som är sant och det som är falskt.

RÖSTEN: Bra. Pajkastningen av sanningar kommer dessutom att upphöra när du är klar över ditt syfte. Då vet du också vilket världens syfte är. Är det en hjälpande värld eller är den stjälpande? Är dina medmänniskor här för att förvisa dig till helvetet eller för att upplysa din väg?

Gå vidare i glad nyfikenhet, för snart kommer du upptäcka vad som finns bortom den här världen. Det är min uppmuntran till dig. Se alla forum som uttrycksarenor. Du har mycket att dela med dig av, många hjälpfulla berättelser från ditt liv. Erbjud dina upplevelser, berätta hur dina relationer har omvandlats till det bättre, prata om verktyg som har varit hjälpfulla för dig. Ha kul! Det är att leva En Kurs i Mirakler.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *