Att veta eller inte veta – det är frågan

 

Let Him Show You
”Let Him Show You” © Oprust Photography

I förordet till teaterpjäsen Ett Drömspel skriver August Strindberg:

”Tid och rum existerar icke; på en obetydlig verklighetsbakgrund spinner inbillningen ut och väver nya mönster; en blandning av minnen, upplevelser, fria påhitt, orimligheter och improvisationer. – Personerna klyvas, fördubblas, dunsta av, förtätas, flyta ut, samlas. Men ett medvetande står över alla, det är drömmarens; för det finns inga hemligheter, ingen konsekvens, inga skrupler, ingen lag.”

Att Strindberg var influerad av Shakespeare råder det inget tvivel om. Att dessa två herrar var djupa tänkare råder det heller inget tvivel om. Båda antydde i sina texter att den tillvaro som vi människor lever i är en dröm, en illusion, ett drama.

Shakespeare skrev en pjäs, Mycket väsen för ingenting (Much Ado About Nothing), som sammanfattar detta drama på ett briljant vis. Det är en klassisk ”kärlekstrasselskomedi” med ingredienser som förnekelse, otrohet och konspirationer. Det hela slutar dock lyckligt med konstaterandet ”mycket väsen för ingenting”.

Men visste Shakespeare att det mänskliga dramat var just… ett drama? Visste Strindberg att tid och rum existerar icke? Eller var det bara föreställningar och teorier? Vi kommer inte att få visshet kring det här, men jag vågar påstå att poeterna var något stort på spåren.

Inled oss icke i frestelse står det i Bibeln. Jag tolkar det som att inse våra misstag och ge upp dem genom att följa Guds vägledning. Det är lätt att gå in i fällan att tro att vi vet vad ett misstag är och vad det innebär. Men att tro är inte detsamma som att veta. Ett misstag är detsamma som en trosföreställning. Hur kan vi då veta något om någonting om vi tror att vi vet?

Smaka på den!

//Laila