Bortom definitioner

2012-10-05:1

"I am" © Oprust Photography
”I am” © Oprust Photography

NIKLAS: För ett tag sedan fick en god vän någon sorts medicin som gav bieffekten att han inte sov på tre-fyra dygn. Den märkliga ingrediensen är att han inte kände sig trött! Min slutsats är att trötthet är en effekt av tanken om trötthet.

Visst är det spännande?

RÖSTEN: Absolut! Det säger ett och annat om vad en enkel tanke kan medföra.

NIKLAS: Det leder mig till ett samtal som jag hade med en annan vän häromdagen. Temat var människor som är i koma och som inte tycks vara nåbara. Vi kan inte kommunicera med dem så som vi är vana vid – med hjälp av ögon, öron, mun och så vidare – men det finns ändå en vakenhet. Min vän berättade om en man som hade varit väldigt verksam och produktiv under sitt liv. Plötsligt fick han en kraftig stroke som medförde att han blev förlamad i halva kroppen och tappade talförmågan.

Man kan välja att betrakta en sådan människa som icke-produktiv och ej gångbar i den här världen då han inte är lika kommunikativ. Likväl visste han alltid vart de skulle när de var ute och åkte bil. Som sagt, ena halvan av kroppen var förlamad, men han pekade ut vägen med sin fungerande arm, och det skedde även när de befann sig på ställen som var svårnavigerade för gemene man. Detta väckte en tanke i min vän, som då började fundera över om det fanns en medvetenhet eller närvaro trots mannens bristande kommunikationsförmåga.

Jag tycker att små berättelser som dessa är talande, för de vittnar om att det finns någonting som vi inte kan definiera. Vi kan inte rama in det i vår begreppssfär. Den här sortens händelser medför en ödmjukhet inför att jag inte vet så mycket som jag trodde att jag visste.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *