Missljud kontra harmoni

2012-10-03:1

"Spirited Away" © Oprust Photography
Spirited Away” © Oprust Photography

RÖSTEN: Vad innebär ordet aktivitet för dig?

NIKLAS: Aktivitet är inte detsamma som göromål, för man kan ju göra en massa utan att vara det minsta aktiv. Jag kan åstadkomma hur mycket som helst men samtidigt känna mig slumrande. Det innebär att jag utför en massa saker som egentligen inte innehåller någon bra känsla. Aktivitet i sann bemärkelse är att ha ett starkt mentalt driv, att ha ett öppet ett sinne som är fyllt av möjligheter, äventyr och upptäckarlust.

RÖSTEN: Är du aktiv?

NIKLAS: Inte i den utsträckning som jag skulle vilja vara. Det där är i och för sig en motsägelse, för det jag gör är givetvis vad jag vill. Jag utgår alltid från min vilja. Det är en märklig paradox. Jag får titta lite djupare på det där. Det kanske finns någon underliggande rädsla som jag inte ser.

Jag läste några bra påminnelser i Kursen nu under morgonkvisten. De handlade om att en bön alltid blir besvarad och att du behöver förstå vad du ber om. Du kan be om ting, men eftersom de inte har något värde så ber du om ingenting. Sedan kan du be om något som du verkligen vill ha, men som du är rädd för:

Låt oss därför anta att det du ber den Helige Ande om verkligen är det du vill ha, men att du ändå är rädd för det. Om så vore fallet, skulle det inte längre vara din önskan att uppnå det. Det är därför som vissa specifika former av helande inte kommer till stånd, även när tillståndet för helande är uppnått. Någon kanske ber om ett fysiskt helande eftersom han är rädd för kroppslig skada. Samtidigt skulle hotet mot hans tankesystem kunna vara betydligt mer skrämmande för honom än dess fysiska yttringar om han blev helad fysiskt. I det här fallet ber han faktiskt inte om att bli befriad från rädslan, utan om att ett symtom som han själv har valt skall tas bort. Därför handlar detta önskemål inte alls om helande.

Bibeln betonar att all bön besvaras, och detta är förvisso sant. Själva det faktum att man har bett den Helige Ande om någonting garanterar ett svar. Ändå är det lika säkert att inget svar som Han ger någonsin kommer att öka rädslan. Det är möjligt att Hans svar inte blir hört. Det är emellertid inte möjligt att det går förlorat. Det finns många svar som du redan har fått, men ännu inte hört. Jag försäkrar dig att de väntar på dig.

Om du vill veta att dina böner är besvarade, tvivla då aldrig på en Guds Son. Ifrågasätt honom inte, och gör honom inte förvirrad, för din tro på honom är din tro på dig själv. Om du vill känna Gud och Hans Svar, tro då på mig vars tro på dig inte kan rubbas. Kan du i sanning be den Helige Ande om någonting, och tvivla på din broder? Tro att hans ord är sanna på grund av den sanning som är i honom. Du kommer att förenas med sanningen i honom, och hans ord kommer att vara sanna. Allteftersom du hör honom kommer du att höra mig. Att lyssna till sanningen är det enda sätt du kan höra den på nu, och slutligen känna den.

Vilket budskap din broder ger dig bestämmer du själv. Vad säger han till dig? Vad vill du att han ska säga? Det du anser om honom bestämmer vilket budskap du får. Kom ihåg att den Helige Ande är i honom, och Hans Röst talar till dig genom honom. Vad kan en så helig broder säga till dig förutom sanningen? Men lyssnar du till den? Din broder kanske inte vet vem han är, men det finns ett ljus i hans sinne som verkligen vet. Detta ljus kan lysa in i ditt sinne och ge sanning åt hans ord, och göra det möjligt för dig att höra dem. Hans ord är den Helige Andes svar till dig. Är din tro på Honom tillräckligt stark för att du ska kunna höra? (T-9.II.2-5)

Jag tycker att raderna om bön är en bra påminnelse om att faktiskt vilja se sanningen i alla jag möter. I stunder där jag hör misströstande eller meningslösa toner i mitt sinne så vet jag att jag har valt en ensam väg. Så som jag ser en annan människa, så kommer jag också att höra. Och så som jag ser på mig själv, så kommer jag också att se omvärlden.

RÖSTEN: Kom ihåg att du redan vet hur du ska se sanningen i någon annan. Om du inte gjorde det skulle du inte kunna höra min röst. Med andra ord kan det inte vara någon lång väg att gå. Kom också ihåg att om du låter förlåtelsen lysa fullständigt över en broder eller en situation, så utsträcks den till alla bröder och alla situationer. Den totala inneslutningen sker således av sig självt.

Missmod, missnöje, misströstan, misstänksamhet och missanpassning hör till samma kategori, nämligen missljud. Det är lidande. När vi hör missljud så behöver vi rikta om fokus till den totala motsatsen, nämligen harmoni. Ett harmoniskt sinne inser att allting är i sin ordning. Nu talar vi förstås inte om det som sker på ytan, för det är aldrig i sin ordning eftersom det speglar ett förvirrat sinnestillstånd. Vi talar om en mycket djupare insikt – vetskapen om att du har lösningen inom dig och att du redan hör intuitionens röst.

Kursen erbjuder dig möjligheten att se att allt lidande och missljud var över på ett ögonblick, och att denna möjlighet finns planterad i varje steg du tar. Kan det vara så att du redan har upptäckt det du sökt efter? Kan det vara så att du redan ser att det bara finns ett enda problem och en enda lösning, och att problemet och lösningen finns på samma ställe?

NIKLAS: Jo, så kan det vara.

RÖSTEN: Då kan du också se att problemet redan är löst. Vad finns då kvar? När du har lagt ner alla illusioner bredvid sanningen – vad finns då kvar? Vad finns kvar när du har placerat alla dina små och stora vardagsbekymmer – alla missljud, allt missnöje och all misstänksamhet – i samma kategori? På ytan ser de så olika ut, men om du går till känslan så hittar du likheten: de känns inte bra. Det som inte känns bra, känns heller inte naturligt. Endast i naturligheten finns det utrymme för aktivitet i sann bemärkelse.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *