Om Spiritual Bypassing, del 1

Det är stor skillnad på att tro att man vet något och att verkligen veta. En av egots mekanismer är dess snillrikhet att omvandla i princip allt som skulle kunna vara hjälpfullt till religiösa dogmer och åsikter. Men en åsikt är inte vetskap, det är bara en åsikt.

Resultatet av att tro utan att veta är ändlösa diskussioner kring vem som har rätt.Continue reading →

Meditationens ädla konst

Jag sitter och tjuvlyssnar till ett telefonsamtal mellan Niklas och hans syster. Ja, jag brukar leka fluga på väggen under många av hans samtal. Det sker inte särskilt diskret så jag vet ärligt talat inte om ”tjuvlyssna” är rätt ord. Framför allt inte de gånger jag lägger mig i konversationen …

Nåväl, syskonparet pratar om det aktuella ämnet meditation. Min tolkning är att det råder samstämmighet kring att det inte nödvändigtvis behöver se ut på ett visst sätt.Continue reading →

Niklas liv

2012-08-15:4

NIKLAS: Genom att förstå vad som inte är, så ges möjligheten till att uppleva vad som är. Det finns ingen sorg i den tanken. Men jag ser ju att definitionen av mig själv, det vill säga personligheten inklusive dess namn och roller, har granskats och setts igenom.

Visst, jag har stunder då jag hoppar på min gamla definition, men de blir färre och färre. Jag påminns hela tiden om att den inte är vad jag vill ha.Continue reading →

En liten millimeter

2012-08-15:3

NIKLAS: Allt som du inte känner med hjärtat är en story. Det är en berättelse: berättelsen om vem du är; berättelsen om hur du kan pendla mellan olika tillstånd; berättelsen om när du ser klart och inte ser klart. Det är det tänkande sinnet. Det är en definition av den du tror att du är, men den har ingenting med verkligheten att göra.Continue reading →

Att veta eller inte veta – det är frågan

I förordet till teaterpjäsen Ett Drömspel skriver August Strindberg:

”Tid och rum existerar icke; på en obetydlig verklighetsbakgrund spinner inbillningen ut och väver nya mönster; en blandning av minnen, upplevelser, fria påhitt, orimligheter och improvisationer. Personerna klyvas, fördubblas, dunsta av, förtätas, flyta ut, samlas. Men ett medvetande står över alla, det är drömmarens; för det finns inga hemligheter, ingen konsekvens, inga skrupler, ingen lag.”Continue reading →

Berättelsen om ”mig”

2012-08-15:1

NIKLAS: När jag tittar tillbaka på det som jag har fastställt som mitt liv, ser jag att det egentligen bara är en enda lång berättelse. Det är en enda stor tolkningsmassa av strävanden, framtida mål och saker som jag ska göra för att bli någonting, och det kan uttrycka sig i tusentals variabler av komplexitet.

I detta virrvarr kan jag aldrig hitta någon fullständig tillfredsställelse, för det finns ingenting beständigt här.Continue reading →