En liten millimeter

2012-08-15:3

NIKLAS: Allt som du inte känner med hjärtat är en story. Det är en berättelse: berättelsen om vem du är; berättelsen om hur du kan pendla mellan olika tillstånd; berättelsen om när du ser klart och inte ser klart. Det är det tänkande sinnet. Det är en definition av den du tror att du är, men den har ingenting med verkligheten att göra.Continue reading →

Att veta eller inte veta – det är frågan

I förordet till teaterpjäsen Ett Drömspel skriver August Strindberg:

”Tid och rum existerar icke; på en obetydlig verklighetsbakgrund spinner inbillningen ut och väver nya mönster; en blandning av minnen, upplevelser, fria påhitt, orimligheter och improvisationer. Personerna klyvas, fördubblas, dunsta av, förtätas, flyta ut, samlas. Men ett medvetande står över alla, det är drömmarens; för det finns inga hemligheter, ingen konsekvens, inga skrupler, ingen lag.”Continue reading →

Berättelsen om ”mig”

2012-08-15:1

NIKLAS: När jag tittar tillbaka på det som jag har fastställt som mitt liv, ser jag att det egentligen bara är en enda lång berättelse. Det är en enda stor tolkningsmassa av strävanden, framtida mål och saker som jag ska göra för att bli någonting, och det kan uttrycka sig i tusentals variabler av komplexitet.

I detta virrvarr kan jag aldrig hitta någon fullständig tillfredsställelse, för det finns ingenting beständigt här.Continue reading →