Berättelsen om ”mig”

2012-08-15:1

NIKLAS: När jag tittar tillbaka på det som jag har fastställt som mitt liv, ser jag att det egentligen bara är en enda lång berättelse. Det är en enda stor tolkningsmassa av strävanden, framtida mål och saker som jag ska göra för att bli någonting, och det kan uttrycka sig i tusentals variabler av komplexitet.

I detta virrvarr kan jag aldrig hitta någon fullständig tillfredsställelse, för det finns ingenting beständigt här.Continue reading →