Skrattar Einstein?

2012-10-05:2

RÖSTEN: Visst är det härligt att åka på tankeutflykter, att vidga vyerna? Vill du åka på fler?

NIKLAS: Ja.

RÖSTEN: Ska vi prata lite om ansvar?

NIKLAS: Det är en god idé.

RÖSTEN: Är du ansvarig för dina misstag?

NIKLAS: Nej, det är jag inte.

RÖSTEN: Vad är ett misstag? Är det att vara sjuk?

NIKLAS: Ja.

RÖSTEN: Är det ett misstag att se någon som sjuk?

NIKLAS: Ja.

RÖSTEN: Är du ansvarig för det?

NIKLAS: Nej.

RÖSTEN: Så vad är du ansvarig för?

NIKLAS: Jag är ansvarig för mina tankegångar. Det lätt att tro att jag även skulle vara ansvarig för ett misstag, men ett misstag är en felaktig tankegång som inte kommer ur någon verklig källa. Denna tankegång har ingen giltighet. På så vis är den ett misstag, och jag kan inte vara ansvarig för ingenting.

Jag ska erkänna att jag inte alltid upplever det så, för ibland gör jag misstaget verkligt, men just i denna stund ser jag klart. De gånger jag gör misstaget verkligt så kan jag förhoppningsvis backa tankebandet och se det för vad det var. I slutändan ansvarar jag för att känna glädje, för det är mitt enda ansvar. Med andra ord ansvarar jag för att inte lägga vikt vid tankar som inte har någon giltighet, för de har ingenting att göra med glädje.

RÖSTEN: Precis. Genom att lägga vikt vid felaktiga tankegångar så hamnar vi i ett glädjelöst ekorrhjul. Vi hamnar i så kallade problemsituationer, och sedan ber vi om hjälp att ta oss ur dem.

NIKLAS: Jag läste några få rader av vår gode vän Einstein: Problem kan inte lösas med samma tankesätt som skapade dem. Eller: Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. Sedan såg jag ett liknande påstående: Världen vi har skapat är produkt av vårt tänkande, och den kan inte förändras utan att vi förändrar vårt tänkande. Det är en jättebra kärnpunkt.

Vi ser en massa problem men förstår inte att problemet är själva seendet eller tankegången. Vi ser tankegången som giltig och så tror vi att vi har ett problem, men problemet är att vi ser tokigt. Alltså behöver vi lösa upp den tokiga tankegången.

RÖSTEN: Sant. Har du några problem nu?

NIKLAS: Nej.

RÖSTEN: Är du fullkomligt fri?

NIKLAS: Ja.

RÖSTEN: Varför sitter vi då här och talar?

NIKLAS: Mm …

RÖSTEN: Haha, det är nu du kan svara ”därför”. Har du händer?

NIKLAS: Jag hade inga händer innan du ställde frågan.

RÖSTEN: Har du en röst?

NIKLAS: Ja.

RÖSTEN: Hur vet du det?

NIKLAS: För jag minns att jag precis använde den.

RÖSTEN: Är det inte märkligt hur vi kommer ihåg eller förväntar oss att våra händer och vår röst ska finnas där? Plötsligt får vi kanske en stroke och tappar talförmågan, precis som mannen du berättade om tidigare. Vad har då hänt? Handlar det om förändringar i hjärnan? Ja, det är ett sätt att se på saken, men man kan också se det ur en annan synvinkel. Vi kan ju ha valt att inte komma ihåg att vi har en röst, eller hur?

Varför sätter vi en stämpel i pannan på strokepatienter och säger att det är något fel på dem? De går inte som vi har bestämt att de ska gå, de minns inte som vi vill att de ska minnas, de talar inte som vi tycker att de ska tala … men vilka är vi att kalla dem sjuka? Vem är det som är sjuk? Är det den människa som inte längre har förmågan att gå i enlighet med världens uppsatta regler, eller är det måhända den som klistrar en lapp i pannan på vederbörande och säger att hon inte är som hon ska?

Förstå mig rätt nu. Jag säger inte att vi inte ska göra vårt bästa för att hjälpa och stötta människor som råkat ut för stroke eller liknande, men vi bör göra det med rätt inställning. Sann empati handlar om att se bortom det som sker på ytan. Först då är vi hjälpfulla i sann bemärkelse.

Vi har en sorglig tendens att stoppa in våra medmänniskor i olika kategorier. Vi ser vissa som friska för att de fungerar enligt ett visst förutbestämt sätt, andra ses som sjuka för att de inte fungerar enligt det förutbestämda sättet. Om sanningen ska sägas är livet mycket enklare än så, för det finns bortom all kategorisering och alla analyser. Mänsklighetens stora akilleshäl är den ständiga tolkning som pågår. Vi berättar vilka eller vad vi är genom att lägga mening i allt vi ser, och då missar vi själva poängen.

NIKLAS: Det vore jätteskönt att slippa alla dessa analyser.

RÖSTEN: Ja, för tolkningar är att ta på sig ett ansvar som inte finns. Det är ett misstag. Ju mindre du tror att du vet desto bättre kommer du att känna dig. När du inte känner att du måste analysera, kategorisera, veta eller ha kännedom om livet, så måste skrattet bubbla upp inom dig. Om du inte vet något om något, vad finns det då att bekymra sig om? Och om du inte har några bekymmer, vad finns det då att göra förutom att skratta? Jag kan sätta mitt huvud på att det är vad Einstein gör just nu.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *