You are the One

2012-09-22 RÖSTEN: Är det något som tynger dig? NIKLAS: Ja, jag hittar kort och gott inte rätt just nu. RÖSTEN: Vill du vara lite mer specifik? NIKLAS: Jag känn...