Tankar om absolut välfärd

2013-04-17  

NIKLAS: I någonting som är absolut kan det inte finnas några tvivel. Det kan inte finnas ett uns av skillnad, motsättningar, funderingar eller frågor. Är det absolut så är det absolut. Är det konstant så är det konstant. Är det evigt så är det evigt. Det absoluta är inte uppdelat i tid. Det finns inga hål eller glapp eller åtskillnader.

Men vad är verkligt? Vad är konstant? Vi kan väl börja med att erkänna för oss själva att vi inte vet. Vi kan faktiskt inte vara medvetna om det som är verkligt, för medvetandet är ju någonting som tror sig veta någonting om någonting annat. Det är med andra ord relativt.

En Kurs i Mirakler är egentligen en bok som syftar till perceptionsförändring, och detta är en förändring som rör sig mot det absoluta. Kort sagt innebär den att jag antar ett nytt syfte. Tidigare gjorde jag saker och ting utifrån ett syfte som handlade om att bygga en självbild, i tron om att jag var ihålig och fattades någonting. Jag satte upp framtida mål utifrån dåtida tankemönster, men det ledde bara till en ständig jakt efter nästa sak som skulle tillfredsställa mig. Denna loop upprepades om och om igen.

Till sist kom jag till en punkt där jag insåg att det var en loop, för jag upplevde aldrig den djupa tillfredsställelse som mitt hjärta önskade. Då skedde ett ställningstagande om verklig förändring. Jag började överblicka mina tankar och såg ganska snart att det fanns en klar koppling mellan hur jag använde dem, med andra ord vilket syfte jag hade, och hur jag kände mig.

”Tankar lämnar aldrig sin källa”, sägs det i EKIM. Alltså utgår seendet från mig och det är jag som väljer mina tankegångar. Men vad är tankarna till för? Är de för mig eller emot mig? Jag har kanske trott att de har varit för mig, men eftersom jag aldrig upplevt konstant glädje så kan de inte ha varit det. Det har givetvis funnits glimtar av lyckorus, men de har ju som sagt bara varit glimtar.

Om jag vill att tankarna ska arbeta till min fördel behöver jag ställa en rak och enkel fråga: Vad vill jag i mitt hjärta? Låt mig skala bort allting som jag tror att jag har behov av och ta reda på vad jag egentligen vill. Det är inget snack om att det kan vara utmanande att ta reda på svaret eftersom vi har investerat så mycket i våra tankegångar om hur saker och ting ska vara, vad vi behöver göra och vad våra liv ska bestå av.

Vi kallar den värld vi ser för vår ”verklighet”, och när någonting i den inte fungerar så försöker vi ändra den. Vi byter relationer, modifierar vår jobbsituation och köper en ny hund när den gamla dör. Vissa saker tycks tillfredsställa oss under en tid, men eftersom ingenting varar så pågår jagandet. Ja, det är en jakt, vare sig man vill inse det eller ej. Det är en ständig tankejakt efter större, bättre, mer, snabbare. Vad vi inte ser är att det kvittar hur mycket välfärd vi än har, för det finns ingen konstant tillfredsställelse där. Den saknar bestående glädje, hunger, passion och inspiration. När pengaflödet ändras, relationen spricker eller du blir av med jobbet så spelar det ingen roll hur mycket du slänger dig med ordet välfärd. Det blir bara ett ord.

Så vad är verklig välfärd? Hur vill jag uttrycka den? Hur ser det ut när jag lever till fullo? Vad händer om jag säger ja till mig själv? Det ska jag ta reda på.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *